O NÁS

Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je nezávislou, nepolitickou, zájmovou společenskou organizací, sdružující v klubech zájemce o sportovní a kulturní činnost v oblasti vodáckých disciplín a ochraně životního prostředí. SVMS pracuje převážně s dětmi a mládeží, proto je sdružením dětí a mládeže.

 

SVMS je členem:

  • Sdružení technických sportů a činností ČR
  • Asociace vodáků České republiky a Slovenské republiky

 

Úkolem SVMS je napomáhat činnosti a rozvoji jednotlivých klubů a poskytovat jim požadované technické, metodické, servisní služby a poradenství.
SVMS jedná, v souvislosti s poskytováním těchto služeb, v zastoupení klubů s příslušnými státními, společenskými i jinými organizacemi a orgány. Zastupuje zájmy svých členů v České republice a v mezinárodních vztazích.

 

Základem sportovní činnosti SVMS je vodácký víceboj na pramicích a kánoích (plavání, střelba ze vzduchovky, sjezd na řekách a vodních plochách) a závody na raftových člunech.

 

Vedle závodní činnosti pořádá SVMS i akce pro rekreační vodáky a pro neorganizovanou vodáckou veřejnost.

 

Členem SVMS se může stát každý, kdo se přihlásí za člena klubu, zaplatí zápisné, členský a klubový příspěvek a převezme členský průkaz.